Tích hợp MrSpeedy API
Cách phương pháp tích hợp MrSpeedy API
Hiện MrSpeedy cung cấp cho khách hàng 2 phương pháp tích hợp API:

1. Thông qua Pluggin wordpress sẵn có: WooCommerce, Opencart
- Woocommerce Pluggin: Mrspeedy + WooCommerce: Setup WordPress! How to integrate? How to start placing orders?
- Opencart Pluggin: Mrspeedy + Opencart 3.x: How to install Mrspeedy package for Opencart 3.

2. Thực hiện kết tối thủ công với tài liệu API được cung cấp bởi MrSpeedy
- Manual API document: Mrspeedy

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu tích hợp API nâng cao. MrSpeedy đề xuất thực hiện tích hợp thủ công, giúp dễ dàng trong việc tùy chỉnh API để phù hợp với vận hành của doanh nghiệp
Quy trình tích hợp API
Để tích hợp MrSpeedy API khách hàng sẽ thực hiện theo 3 bước

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên môi trường Test (Link tại đây)

Bước 2: Vào mục "Tích hợp" trong tài khoản để nhận API token và tiến hành tích hợp với MrSpeedy

Bước 3: Đăng ký tài khoản trên môi trường Prod (Link tại đây) và nhận API token tại mục "Tích hợp" trong tài khoản để tiến hành tích hợp trên môi trường Prod

Yêu cầu: Đã thực hiện thành công các thử nghiệm trên môi trường Test, tạo ít nhất 2 đơn hàng trên môi trường test
Tài liệu tích hợp API
Khách hàng có thể tìm tài liệu tích hợp API tại đây: Mrspeedy
Nhận hỗ trợ về tích hợp API
Trong quá trình tích hợp API, khách hàng có thể liên hệ với MrSpeedy thông qua email để nhận được hỗ trợ

1. api@mrspeedy.vn : Hỗ trợ vấn đề về liên quan đến kỹ thuật (Khách hàng vui lòng sử dụng tiếng anh để được hỗ trợ tốt nhất)

2. kietphung@mrspeedy.vn : Hỗ trợ về vấn đề liên quan đến vận hành (Tiếng anh/Tiếng việt)